סיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעון3סיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעון5סיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעוןסיור אמנות ראשון בתשפא לעין חרוד וטבעון
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari.merchavim@gmail.com